Over de Raadgevers

De Noordelijke Raadgevers

Na een succesvolle periode van twintig jaar van advieswerk voor landelijke, provinciale & gemeentelijke overheden, zorginstellingen & bedrijven, gaat De Raadgever BV een nieuwe koers varen. De huidige groep van twaalf raadgevers heeft inmiddels de BV opgeheven en er voor gekozen om met ingang van 1 januari 2019 onder de naam De Noordelijke Raadgevers als coöperatie verder te gaan.

Om de beoogde opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn is het doel om de huidige groep raadgevers uit te breiden naar een krachtige coöperatie met een zeer breed scala aan adviesvaardigheden: o.a. beleidsadvies, bedrijfsadvies, veranderingsadvies, pensioenadvies, PR, communicatie, marketing & ICT.
Maar ook juridische, financiële en psychologisch zaken.

Uitgangspunt bij uitbreiding is om de bestaande kwaliteit op hetzelfde niveau te houden of verder te vergroten.

Zoals de naam al suggereert is het werkgebied van De Noordelijke Raadgevers in principe de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Belangrijke kernwaarden van De Noordelijke Raadgevers zijn aandacht, creatief, respect en resultaatgericht.